Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!
Raid / Райд против молци - Кедър - 2 бр.

Raid / Райд против молци - Кедър - 2 бр. | SC Johnson

Марка:SC Johnson
Код на продукта:Р00915
Наличност:Няма наличност
Цена: 7,00лв
Кол-во:  

Гел срещу молци с кедър, който ефективно предпазва гардероби и шкафове за период около 3 месеца, а есенцията от кедър ароматизира приятно гардеробите.

Начин на употреба
1. Отделете двете част.
2. Повдигнете покриващото картонче.
3. Отстранете изцяло алуминиевото фолио.
4. Поставете подходящото количество гелове на закачалките в гардероба, в шкафовете или на други равни повърхности. Избягвайте директен контакт на промокаемата мембрана с дрехи, тъкани и пластмасови повърхности.

Препоръчително е да използвате 2 броя за гардероб с обем до 0.5 m3.
Заменете продукта в края на сезона или когато гелът изсъхне и ароматът намалее.
Дръжте шкафовете и гардеробите затворени за максимална ефективност.
Убива молците след 14 дни.

Внимание:
Активно вещество: Трансфлутрин 0.15% (0.15 г/100 г).
Н315 Предизвиква дразнене на кожата.
Н319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Р101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
Р102 Да се съхранява извън обсега на деца.
Р305+Р351+Р338
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
Р337+Р313 При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет и помощ.
Р30 При ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или при неразположение.
Р501 Изхвърлете съдържанието на опаковката съответствие с местните и национални разпоредби.
Р264 Да се измият старателно след употреба.

Да се използва само по предназначение. Да се съхранява далече от храни, напитки и храна за домашни любимци. Да се използва на места, недостъпни за деца и животни.

EUH 208 Съдържа: цинамил алкохол, цитронелол, гераниол, цитрал, д-лимонен, кумарин, 1 -(2,6,6-триметил-1 - циклохексен-1 ил) пентен-З-он. Може да предизвика алергична реакция.
Дата на производство (MAN) и срок на годност (ЕХР): виж опаковката. Главна група 3 - Контрол на вредители. Продуктов тип 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи Категория на потребителите - Масова. Номер на разрешение за пускане нд пазара: 1212-1/13.01.2012 г.

Опаковка: 2 бр. х 3 гр.

Напишете отзивЗабележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!

Лош           Добър