Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!
Raid / Райд Аерозол - Червен евкалипт против пълзящи насекоми | SC Johnson

Raid / Райд Аерозол - Червен евкалипт против пълзящи насекоми | SC Johnson

Марка:SC Johnson
Код на продукта:Р00923
Наличност:В наличност
Цена: 6,65лв
Кол-во:  

Описание: Raid® спрей против пълзящи насекоми с евкалипт, благодарение на изключителната си формула, елиминира ефикасно и трайно мравки, паяци, хлебарки и други пълзящи насекоми от дома и обществени сгради.
Съдържанието на етеричното масло от евкалипт оставя приятен свеж аромат.
Преди употреба, прочетете информацията на етикета на продукта.
Инсектицид за домашна употреба.

Активни вещества: имипротрин 0.10 % (0.1 гр. / 100 гр.), циперметрин 0,10 % (0,1 гр. / 100 гр.).

Опасен!!!
Спазвайте предпазните мерки, описани на опаковката!!!
H222 Изключително запалим аерозол.
H229 Съд под налягане, може да експлоадира при нагряване.
H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.
P101 При необходимост от медицинска помощ носете опаковката и етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца!
P305+P351+P338 При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P410 + Р412 Да се пази от пряка слънчева светлина! Да не се излага на температури по - високи от 50 ºС.
P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности! Тютюнопушенето забранено в близост до препарата и по време на употреба!
P211 Да не се пръска срещу пламък или други източници на запалване!
P251 Да не се пробива или изгаря след употреба!
P260 Не вдишвайте аерозола!
P264 Да се измият старателно ръцете след употреба!
P501 Изхвърлете съдържанието / опаковката в съответствие с местните разпоредби!

Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Внимание: Използвайте само по предназначение! Не пръзкайте върху хора или домашни любимци!
Съхранявайте далече от храни, напитки, кухненско обурудване и прибори за хранене!
Не пръскайте срещу електрически уреди, които не са изключени от електрическата мрежа!
Използвайте само в добре проветриви помещения!

Главна група - 3 - контрол на вредители.
Продуктов тип 18 - инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи.
Категория на употреба - масова.

Начин на употреба: Разклатете флакона преди употреба. Напръскайте от разстояние около 15 см. директно насекомите или местата, където те се крият или появяват често, като държите флакона изправен. За дълготраен ефект напръскайте повърхностите, по които преминават насекомите - около канализационни тръби, мивки, сифони, шкафове, около врати и прозорци.
Разходна норма: приблизително 5 сек. на линеен метър.
Препаратът се оставя да подейства 15 мин., през които в помещението не бива да има хора, след което се проветрява добре.
При необходимост повторете третирането след 4 седмици.

Опаковка: 400 мл.

Производител: SC Johnson, ЕС.

Напишете отзивЗабележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!

Лош           Добър