Добре дошли! Влезте или създайте нов профил!
Kenflox 10% Inj. / Кенфлокс 10% инж. | Kepro

Kenflox 10% Inj. / Кенфлокс 10% инж. | Kepro

Марка:Kepro
Код на продукта:К00000
Наличност:В наличност
Цена: Изпрати запитване
Кол-во:  

Активна субстанция: Enrofloxacin  - 100 mg/ml

Видове животни, за които е предназначен ВМП:  Говеда, телета, овце, кози и прасета.

Терапевтични показания: 
Говеда: За лечение на инфекции на дихателните пътища, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Micoplasma spp.
За лечение на остър генерализиран мастит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli.
За лечение на инфекции на храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli.
За лечение на септицемия, причинена от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli.
За лечение на остър микоплазмен артрит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Mycoplasma bovis при говеда на възраст под 2 год.
 Овце: За лечение на инфекции на дихателните пътища, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica.
За лечение на инфекции на храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli.
За лечение на септицемия, причинена от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli.
За лечение на мастит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Staphylococcus aereus и Escherichia coli.
Свине: За лечение на инфекции на дихателните пътища, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Pasteurella multocida, Micoplasma spp. и Actinobacillus pleuropneumoniae.
За лечение на инфекции на пикочните пътища, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli. Лечение на следродилен метрит-мастит-агалаксия (ММА) синдром, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli и Klebsiella spp.
За лечение на инфекции на храносмилателния тракт, причинени от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli.
За лечение на септицемия, причинена от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Escherichia coli.

Противопоказания: Да не се използва при подрастващи коне, поради възможост от увреждане на ставния хрущял. Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанцияили към някой от ексципиентите. Да не се използва при животни с нарушена чернодробна или бъбречна функция.

Неблагоприятни реакции: Интравенозното инжектиране може да причини реакции на шок. В редки случаи могат да възникнат локални тъканни реакции в мястото на инжектиране.  Трябва да се спазват нормалните стерилни мерки на приложение. Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Дозировка за всеки вид животно, метод и начин на прилагане: Интравенозно, подкожно или интрамускулно приложение. При многократни инжектирания трябва да се сменя мястото на приложение.
Говеда: 5 мг енрофлоксацин/кг т.м., което съответства на 1 мл/20 кг. т.м. веднъж дневно за 3-5 дни.
Остър микоплазмен артрит, причинен от чувствителни към енрофлоксацин щамове  на Mycoplasma bovis при говеда на възраст под 2 год.: 5 мг енрофлоксацин/кг т.м., което съответства на 1 мл/20 кг. т.м. веднъж дневно за 5 дни.
Продуктът може да се прилага бавно интравенозно или подкожно.
Остър мастит, причинен от Escherichia coli: 5 мг енрофлоксацин/кг т.м., което съответства на 1 мл/20 кг. т.м., бавно интравенозно, веднъж дневно, два последователни дни.
Втора доза може да бъде приложена подкожно. В този случай се прилага карентния срок след подкожно инжектиране.
При подкожно инжектиране не трябва да се прилагат повече от 10 мл на едно място.

Овце и кози: 5 мг енрофлоксацин/кг т.м., което съответства на 1 мл/20 кг. т.м. веднъж дневно, подкожно, за 3 дни.
При подкожно инжектиране не трябва да се прилагат повече от 6 мл на едно място.

Свине: 2,5 мг енрофлоксацин/кг т.м., което съответства на 0,5 мл/20 кг. т.м. веднъж дневно, интрамускулно, за 3 дни.
Инфекции на храносмилателния тракт или септицемия, причинени от Escherichia coli: 5 мг енрофлоксацин/кг т.м., което съответства на 1 мл/20 кг. т.м. веднъж дневно, интрамускулно, за 3 дни.
При свине инжектирането трябва да се прави във врата, в основата на ухото.
При интрамускулно инжектиране не трябва да се прилагат повече от 3 мл на едно място.

Специални предупреждения: Специални предпазни мерки за животните, при употребата на продукта: Безопасността на продукта не е установена при прасета и телета при интравенозно приложение и употребата по този начин на приложениене е препоръчителна при този вид животни. При употреба на продукта трябва да се вземат под внимание официалната и местната антимикробна политика. Флуорохинолоните трябва да се прилагат само за лечение на клинични състояния, при които има слабо повлияване или се очаква да се повлияят слабо от други класове антимикробни средства. По възможност флуорохинолоните трябва да се прилагат само въз основа на изследване за чувствителност. Употреба на продукта, която се отклонява от указанията в Кратката характеристика на продукта, може да повиши разпространението на бактерии, резистентни на флуорохинолони, и да намали ефективността от лечението с други хинолони, поради възможност за кръстосана резистентност.
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: Да се избягва директния контакт с кожата. При попадане на продукта върху кожата или очите, незабавно да се измие с вода. Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от защитни очила, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт. Да не се яде, пие или пуши при работа с продукта. Трябва да се вземат всички необходими мерки за да се избегне случайното самоинжектиране. При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката на продукта.
 Бременност и лактация: Може да се прилага по време на бременност и лактация.
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо: Да не се превишава препоръчаната доза.  При случайно предозиране няма антидот и трябва да се предприеме симптоматично лечение.
Несъвместимости: Да не се комбинира с макролиди, тетрациклини, линкозамидии, хлорамфеникол.

Карентен срок:
Говеда: След интравенозно инжектиране: Месо и вътрешни органи: 5 дни, мляко: 3 дни.
След подкожно инжектиране: Месо и вътрешни органи: 12 дни, мляко: 4 дни.
Овце: Месо и вътрешни органи: 4 дни, мляко: 3 дни.
Кози: Месо и вътрешни органи: 6 дни, мляко: 4 дни.
Свине: Месо и вътрешни органи: 13 дни.

Напишете отзивЗабележка: не въвеждайте HTML код, тъй като той няма да бъде интерпретиран, а ще се покаже като текст!

Лош           Добър