Общи условия

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНФОРМАЦИЯТА В УЕБ САЙТА!

I. ПРЕДМЕТ

1.Настоящите общи условия регламентират отношенията между „Сигма Провадия“ ООД и лицата, ползващи уебсайта и онлайн магазина www.sigmaprovadia.com и уреждат правилата за използването, регистрацията и сключването на договор за покупко-продажба от онлайн магазина.
1.1. Общите условия на www.sigmaprovadia.com обвързват всички Потребители на Уебсайта.
1.2. Всяко използване на Уебсайта означава, че Вие сте:
(а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и
(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
1.3. Уебсайтът, поддържан от „Сигма Провадия“ ООД, има информационен характер и заинтересуваните от съдържанието на страницата лица  могат да се обръщат за информация на телефон 0899/145 115 или e-mail:  sigmapm@abv.bg или чрез формата за контакт в Уебсайта.  Този сайт не рекламира, предлага и продава  ВМП по лекарско предписание.
1.4. Моля, не използвайте ветеринарномедицински препарати за лечение на хора!
1.5. При възникнал здравословен проблем на Вашето животно, не прибягвайте до самолечение. Консултирайте се с Вашия ветеринарен лекар за точна диагноза и назначаване на лечение. Кратката характеристика на продуктите се базира само и единствено на листовката за потребителя, дадена от производителя или вносителя. „Сигма Провадия“ ООД не носи отговорност за нанасени вреди от неправилно използване на информацията в сайта.
1.6. „Сигма Провадия“ ООД работи съгласно законодателството на Република България, дейността на дружеството е регулирана от Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за защита на потребителите и Закон за електронната търговия, и подлежи пряко на контрол от БАБХ.
1.7. Никоя част от страницата не следва да се тълкува като предложение от страна на “Сигма Провадия” ООД, за сключване на договор за продажба на ВМП по лекарско предписание от потребители, които не са регистрирани ветеринарни лекари.
1.8. Като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в множеството информация, налична на Уебсайта, изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
1.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, сътрудник на „Сигма Провадия“ ООД е винаги налице да предостави на потребителите информация чрез формите за контакт в Уебсайта.

II. ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО – АДМИНИСТРАТОР НА www.sigmaprovadia.com

2.1. „Сигма Провадия“ ООД, ЕИК 020952388, е дружество със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, ул. Георги Димитров № 35. Дружеството се представлява от управителите д-р Минка Бобева Христова и д-р Христо Христов Христов.
2.2. „Сигма Провадия“ ООД притежава лиценз за търговия на едро 013/12.9.2006 г и лиценз за търговия на дребно 308/21.10.2010 г издаден от БАБХ към МЗХ.

III. ДЕФИНИЦИИ

  • „Уебсайт“ означава уебсайта на адрес sigmaprovadia.com
  • „Акаунт“ означава акаунт регистриран на sigmaprovadia.com
  • „Онлайн магазин“ означава виртуалният магазин находящ се на sigmaprovadia.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
  • „Потребител“ означава лице, ползващо функционалностите на сайта, защитено от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) .
  • Лични данни“ означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).
  • „Наложен платеж“ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
  • „Общи условия“ означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
  • „Ветеринарномедицински продукт“ (ВМП) е субстанция или комбинация от субстанции, които могат да се: а) прилагат за профилактика или лечение на болести при животни; б) използват за възстановяване, коригиране или промяна във физиологичните функции при животни чрез фармакологично, имунологично или метаболитно въздействие или за диагностициране на болестите, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

IV. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

3. Регистрация на потребители: Уебсайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Тя не е необходима и за извършването на поръчка. С регистрирането си, потребителят получава достъп до ползването на определени функционалности на Уебсайта, които не са достъпни за останалите посетители. Регистрацията е доброволна и безплатна. В случай, че Потребителят не маркира отметката срещу декларацията за запознаване с Общите условия за използване на Уебсайта, извършването на регистрация няма да бъде възможно. След попълване на формата за регистрация, ще получите имейл, потвърждаващ успешната регистрация на акаунт. С един имейл може да бъда направена само една регистрация на акаунт.
4. Регистрация на ветеринарни лекари: Ветеринарни лекари, желаещи достъп до допълнителни функционалности на уебсайта, разработени за тази група потребители, могат да заявят регистрацията си чрез отбелязване на отметка „Ветеринарен лекар“ във формата за регистрация. Заявката на ветеринарен лекар за регистрация ще бъде разгледана от администратора в рамките на 3 работни дни от получаването ѝ. На лица, които не са регистрирани в Българския Ветеринарен Съюз (БВС), няма да бъде предоставян достъп до специалните функционалности за ветеринарни лекари. Информацията, която „Сигма Провадия“ ООД събира при извършването на регистрация, ще бъде използвана за извършване на справка за членство в Публичния регистър на ветеринарните лекари на БВС.

V. ПОРЪЧКИ

5. При извършване на поръчка чрез сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със „Сигма Провадия“ ООД за покупко-продажба на избрания продукт, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на „Сигма Провадия“ ООД.
6. Договорът за продажба от разстояние между „Сигма Провадия“ ООД и Потребителя се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на „Сигма Провадия“ ООД. Потвърждаването на сключен със „Сигма Провадия“ ООД договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставения от Потребителя телефонен номер за контакт или електронна поща.
7. Заявките се обработват всеки работен ден от 8.30 ч. до 16:30 ч.
8. От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница.
9. Регистрацията в Уебсайта не е задължителна, но в случай, че Потребителят желае да направи поръчка, той следва да попълни коректно данните в предоставената форма и полетата за задължително попълване.
10. Системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към момента на проверката, като предвид динамиката в търговския оборот, е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Онлайн магазина. При всички случаи, „Сигма Провадия“ ООДуведомява потребителите, направили поръчка през сайта за възможността за доставка на заявената през онлайн системата стока.
11. „Сигма Провадия“ ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.
12. Потребителят дава изричното си и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Сигма Провадия“ ООД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, като например дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

VI. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

13. Посочените цени в онлайн магазина са с включен ДДС.
14. Възможно е несъответствие между цените в Уебсайта и тези във ветеринарните ни аптеки. Всички цени, посочени в www.sigmaprovadia.com са за покупки онлайн.
15. „Сигма Провадия“ ООД има право да променя цените по всяко време, като потребителите се считат за уведомени от момента на извършването на промяната. Потребителят заплаща цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
16. Плащанията се извършват чрез наложен платеж, банкова карта или предварителен банков превод.

VII. ДОСТАВКА

17. Доставката се извършва чрез куриерска фирма Еконт Експрес до офис на Еконт или до адрес на получателя. Разходите за доставка се поемат от Потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на превозвача. Срокът за доставката на заявените с поръчка продукти е от 24 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни.
18. „Сигма Провадия“ ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят Потребителя по телефон, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.
19. „Сигма Провадия“ ООД опакова подобаващо продуктите и услугите и осигурява предаването на придружаващите го документи.
20. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за увредена пратка и незабавно уведомява „Сигма Провадия“ ООД на тел.: 0899/145 115.
21. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно „Сигма Провадия“ ООД на тел.: 0899/145 115, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
22. В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „Сигма Провадия“ ООДсе освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
23. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява „Сигма Провадия“ ООД за такова искане на тел.: 0899/145115.

VIII. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

24. На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.
25. В случай на отказ, Потребителят трябва да съхрани получената стока по начин, който не е нарушил нейното качество и безопасност.
26. Стоката следва да бъде върната в нейното първоначално състояние, в опаковката, в която нормално тя се предлага в търговската мрежа, и със съпровождащата я документация. В противен случай, прекратяването на договора става след договаряне на обезщетение за намалените потребителски свойства на стоката.
27. При връщане на отказана стока следва да изпратите продукта на адрес: гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Георги Димитров“ № 35, придружен с документацията, с която е бил получен. Следва и да посочите начинът, по който искате да Ви бъде възстановена заплатената сума за върнатата стока.

IX. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

28. Потребителят се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Сигма Провадия“ ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „Сигма Провадия“ ООД: поддържане на акаунта на Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Потребители по повод техните поръчки или разглеждане на исканията им.
29. С предоставянето на свои данни на „Сигма Провадия“ ООД (включително електронен адрес). Потребителят дава изричното си съгласие с него да се свързват „Сигма Провадия“ ООД или трети лица, които са куриери.
30. Потребителите могат да се запознаят с Политиката за поверителност и Политиката за „бисквитки в допълнителните секции в Уебсайта.

IX. ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА НА ПРОДУКТ

31. За публикуване на ревюта е необходима регистрация. Публикуването на ревюта се извършва от „Сигма Провадия“ ООД след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответния продукт, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването му.
32. Ревюта, които не отговарят на горепосоченото съдържание, включително, но не само: ревюта, които нямат връзка с продукта, относно който са публикувани, ревюта, в които изказаното мнение не е на автора или не се основава на преките му впечатления, съдържащи информация за наличност/цена на продукта другаде, съдържащи нецензурен език или с обидно, клеветническо, дискриминационно или нетолерантно съдържание, в т.ч. такова основано на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, съдържащи рекламни послания и/или информация за конкуренти, със съдържание, противоречащо на професионалната и търговската етика или уронващи престижа и доброто име на когото и да било, както и ревюта, чието съдържание е неуместно или нарушава или създава опасност от нарушаване на законни права и интереси, няма да бъдат публикувани.
33. Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение.
34. „Сигма Провадия“ ООД си запазва правото по еднолична преценка, без да е необходимо да се обосновава, да не публикува което и да е предоставено ревю, без значение от съдържанието му.

Х. АКТУАЛИЗАЦИИ

35. „Сигма Провадия“ ООД си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Уебсайта периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Уебсайтът функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания.