Общи условия

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОПИСАНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ИНФОРМАЦИЯТА В УЕБ САЙТА!

Поръчка

С извършването на регистрация на сайта Потребителят изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на Онлайн магазин „Сигма Провадия“.

Потребителят дава изричното си и безусловно съгласие предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „Сигма Провадия“ ООД и/или упълномощени на договoрно или друго основание от дружеството трети лица, като например дружества, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

В случай, че Потребителят не маркира предвидено празно поле срещу декларацията за запознаване с Общите условия за използване на сайта, извършването на регистрация няма да бъде възможно.

Регистрацията в сайта не е задължителна, но в случай, че Потребителят желае да направи поръчка, той следва да попълни коректно данните в предоставената форма и полетата за задължително попълване.

Системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към момента на проверката, като предвид динамиката в търговския оборот, е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Онлайн магазина. При всички случаи, „Сигма Провадия“ ООД уведомява потребителите, направили поръчка през сайта за възможността за доставка на заявената през онлайн системата стока.

„Сигма Провадия“ ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

При извършване на поръчка чрез сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със „Сигма Провадия“ ООД за покупко-продажба на избрания продукт, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на „Сигма Провадия“ ООД.

Потвърждението на поръчката става чрез имейл или по телефона. Заявките се обработват всеки работен ден от 8.30 ч. до 16:30 ч.

Допълнителна информация

Уебсайтът, поддържан от „Сигма Провадия“ ООД, е само за информация и заинтересуваните от съдържанието на страницата лица  могат да се обръщат за информация на телефони 0899/145 115, 05184/3195 или e-mail:  sigmapm@abv.bg.  Този сайт не рекламира, предлага и продава  ВМП по лекарско предписание.

Моля, не използвайте ВМП за лечение на хора!

При възникнал здравословен проблем на Вашето животно, не прибягвайте до самолечение. Консултирайте се с Вашия ветеринарен лекар за точна диагноза и назначаване на лечение. Кратката характеристика на продуктите се базира само и единствено на листовката за потребителя, дадена от производителя или вносителя. „Сигма Провадия“ ООД не носи отговорност за нанасени вреди от неправилно използване на информацията в сайта.

Ние работим съгласно законодателството на Република България, дейноста ни е регулирана от Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за защита на потребителите и Закон за електронната търговия, и подлежи пряко на контрол от БАБХ.

Никоя част от страницата не следва да се тълкува като предложение от страна на Сигма Провадия ООД, за сключване на договор за продажба на ВМП по лекарско предписание.

Данни за дружеството

„Сигма Провадия“ ООД, ЕИК: BG 020952388, със седалище и адрес на управление: гр. Провадия, обл. Варна, ул. Георги Димитров №35. МОЛ: д-р Минка Бобева Христова.

„Сигма Провадия“ ООД притежава лиценз за търговия на едро 013/12.9.2006 г и лиценз за търговия на дребно 308/21.10.2010 г издаден от БАБХ към МЗХ.