Доставка и плащане

Цени и начини на плащане

Посочените цени в онлайн магазина са с включен ДДС.

!!! ВЪЗМОЖНО Е НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЦЕНИТЕ В САЙТА И ТЕЗИ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНИТЕ НИ АПТЕКИ. ВСИЧКИ ЦЕНИ, ПОСОЧЕНИ В WWW.SIGMAPROVADIA.COM СА ЗА ПОКУПКИ ОНЛАЙН.

„Сигма Провадия“ ООД има право да променя цените по всяко време, като потребителите се считат за уведомени от момента на извършването на промяната. Потребителят заплаща цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.

Плащанията се извършват чрез наложен платеж или предварителен банков превод.

Доставка

Доставката се извършва чрез куриерска фирма Еконт Експрес до офис на Еконт или до адрес на получателя. Разходите за доставка се поемат от Потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на превозвача. Срокът за доставката на заявените с поръчка продукти е от 24 часа до 5 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни.

„Сигма Провадия“ ООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят Потребителя по телефон, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

„Сигма Провадия“ ООД опакова подобаващо продуктите и услугите и осигурява предаването на придружаващите го документи.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за увредена пратка и незабавно уведомява „Сигма Провадия“ ООД на тел.: 0899/145 115.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно „Сигма Провадия“ ООД на тел.: 0899/145 115, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, „Сигма Провадия“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява „Сигма Провадия“ ООД за такова искане на тел.: 0899/145115.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от покупка на дадена стока в срок от седем работни дни, считано от датата на нейното получаване в следните случаи:

  • видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
  • възникнал дефект по време на транспортирането;
  • цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
  •  неспазен срока на доставка.

В случай на отказ, той трябва да съхрани получената стока по начин, който не е нарушил нейното качество и безопасност.

Стоката следва да бъде върната в нейното първоначално състояние, в опаковката, в която нормално тя се предлага в търговската мрежа, и със съпровождащата я документация. В противен случай, прекратяването на договора става след договаряне на обезщетение за намалените потребителски свойства на стоката.

При връщане на отказана стока следва да изпратите продукта на адрес: гр. Провадия, обл. Варна, ул. „Георги Димитров“ № 35, придружен с документацията, с която е бил получен. Следва и да посочите начинът, по който искате да Ви бъде възстановена заплатената сума за върнатата стока.