Условия за ползване

Общи условия за ползване на този сайт

 

Уебсайта, поддържан от Сигма Провадия ООД е само за информация и заинтересуваните от съдържанието на страницата лица  следва  да се обръщат за информация на телефони 0899/145115, 05184/3195 или е-майл:  sigmapm@abv.bg  като се има в предвид, че този сайт не рекламира, предлага и продава  ВМП по лекарско предписание.

 

Сигма Провадия ООД е търговско дружество с ЕИН:020952388 и седалище за управление с адрес гр. Провадия, ул. Георги Димитров 35 и МОЛ д-р Минка Бобева Христова.

Сигма Провадия ООД притежава лиценз за търговия на едро 013/12.9.2006 г и лиценз за търговия на дребно 308/21.10.2010 г издаден от БАБХ към МЗХ.

Ние работим съгласно законодателството на Република България, дейноста ни е регулирана от Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за защита на потребителите и Закон за електронната търговия, и подлежи пряко на контрол от БАБХ.

Никоя част от страницата не следва да се тълкува като предложение от страна на Сигма Провадия ООД, за сключване на договор за продажба на ВМП по лекарско предписание.

 

Отговорност

 

Моля, не използвайте ВМП за лечение на  хора.

При възникнал здравословен проблем на Вашето животно, не прибягвайте до самолечение. Консултирайте се с Вашия ветеринарен лекар за точна диагноза и назначаване на лечение. Кратката характеристика на продуктите се базира само и единствено на листовката за потребителя, дадена от производителя или вносителя.

 

Сигма Провадия ООД не носи отговорност за нанасени вреди от неправилно използване на информацията в сайта.

 

Според ЗЗП имате право да върнете закупения продукт в срок от 7 работни дни от датата на получaването му, ако същия не е с нарушена цялост и лош търговски вид.

 

Закон за електронна търговия

Закон за защита на потребителите

Закон за ветеринарномедицинската дейност